jueves, 30 de mayo de 2013

Moción de apoyo del ayuntamiento de SAN SADURNÍ DE NOYA (Catalunya)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONSELL DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DONANT SUPORT AL MANDAT DEL PARLAMENT EUROPEU VERS EL REGNE DEL MARROC EN FAVOR DELS PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS - Expedient SEC/192/2013
Atès que el 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d'ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts.
Atès que aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Atès que pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent de Gdeim Izik.
Atès que posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN.
Atès que després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó .
Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d'un poble sotmès permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.
Atès que diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets humans del poble sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on se sol.licita, a més d'una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Atès que la Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 o període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP)), que en el seu punt 21è diu el següent:
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, la llibertat d'expressió i el dret de manifestació, exigeix l'alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d'un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides;
Atès que aquesta resolució ja s'ha aprovat també a altres Ajuntaments de la Comarca.
Atesa la reunió del Consell de Cooperació Municipal celebrada el proppassat dia 29 d'abril de 2013 a les 19 hores a la Sala de reunions de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, en la qual es va decidir per unanimitat dels presents proposar al Ple Municipal que adopti l'acord de donar suport i subscriure el mandat del Parlament Europeu a la seva XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics saharauís inclòs els 24 presos saharauís detinguts per les forces marroquines arrel de la dissolució violenta al novembre de 2010 del campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun i condemnats a penes de presó d'entre 20 i 25 anys.
Per tot l'exposat, aquest Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER.- DONAR SUPORT i subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, President del Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.

lunes, 27 de mayo de 2013

El Parlamento de Timor Oriental aprueba una moción que reafirma el apoyo a la causa saharaui

Dili,26/05/13 (SPS) -. El Parlamento de Timor del Este ha votado por unanimidad una moción sobre el Sáhara Occidental, en la que reiteró el apoyo de Timor Oriental a la causa saharaui.
La moción, una copia de la misma ha llegado este domingo a SPS, pidió al Gobierno de Timor Oriental apoyar la causa saharaui en las instancias internacionales, ya que Timor Oriental es miembro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
El Parlamento de ese país rinde homenaje al Frente POLISARIO en el 40 aniversario de su creación y el inicio de la lucha armada. Ha lamentado que el Consejo de Seguridad no haya aprobado la ampliación de las competencias de la MINURSO para que puedan abarcar el monitoreo y la protección de los derechos humanos, una demanda, agrega esta institución timorense, que había sido hecha antes por este Parlamento en su Recomendación N º 2/2011, emitida el 2 de marzo de 2011.
En ese sentido, lamentó el hecho de que algunos miembros del Consejo de Seguridad han sometido a los valores fundamentales, como los derechos humanos, a la "lógica de los intereses".
  Ha llamado a los Estados Unidos de América a intervenir ante el Gobierno marroquí y los miembros del Consejo de Seguridad para poner fin al sufrimiento del pueblo saharaui, y por el establecimiento de un mecanismo de observancia y control de derechos humanos dentro de los mandatos de la MINURSO.
El Parlamento expresó su total agradecimiento al apoyo brindado por el pueblo saharaui a los timorenses durante su lucha de liberación, reafirmando una vez más la solidaridad y el apoyo de la República Democrática de Timor Oriental, a la justa causa y el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Ha pedido al Reino de Marruecos, que no tiene vínculos de soberanía sobre el Sáhara Occidental, respetar las resoluciones pertinentes de la UA y Naciones Unidas en la organización de un referéndum sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental bajo la supervisión del Secretario General de las Naciones Unidas.
También instó al Reino de Marruecos poner fin a todas las formas de violaciones de derechos humanos, que cese la persecucion a ciudadanos saharauis y libere a todos los presos políticos de las cárceles marroquíes.
La institución timorense anunció la creación de un comité de seguimiento de la lucha del pueblo saharaui por la libertad y la independencia. El comité lo integran todos los partidos políticos representados en el parlamento de Timor, principalmente de la Comisión de Asuntos Exteriores. (SPS)

viernes, 17 de mayo de 2013

MANIFIESTO CONJUNTO DEl Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)


MANIFEST
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí (CCASPS) declaren el seu Rebuig a les sentències judicials
contra els presos polítics sahrauís de Gdeim Izik
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), juntament amb la Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), posen de manifest i
declaren el seu rebuig envers les sentències judicials dictades per un tribunal marroquí contra
24 presos polítics sahrauís i un exiliat, ja que aquestes atempten contra el dret i la legalitat
internacional i suposen una violació dels drets humans.
El passat 1 de febrer de 2013 a Rabat, es va constituir un Tribunal Militar que, sense
competències jurídiques, va procedir, durant nou dies i set hores de judici i deliberació, a
condemnar els 24 presos polítics sahrauís del Campament de Gdeim Izik. Aquests havien estat
detinguts al novembre del 2010 pel règim marroquí, que va obtenir, sota tortura, les
declaracions que els responsabilitzaven de la mort d’agents marroquins durant el
desmantellament del campament.
Les condemnes emeses pel Tribunal Militar marroquí són: nou presos condemnats a cadena
perpètua, quatre presos a 30 anys de presó, set presos a 25 anys de presó, tres presos a 20
anys i dos presos han esta posats en llibertat ja que la sentència emesa és inferior al temps
que han passat en presó preventiva. Un dels presos condemnats a cadena perpètua està
refugiat al País Basc.
Segons que indiquen nombrosos observadors internacionals, el Tribunal Militar no tenia
jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, alhora que, atesa la manca de
proves, consideren que tampoc no tenia garanties suficients. A banda dels observadors
internacionals les pròpies institucions europees, parlaments nacionals i el Parlament Europeu
han denunciat les violacions dels drets humans al Sàhara; fins i tot, han exigit a les Nacions
Unides al territori, MINURSO (Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara
Occidental), que monitoregi el respecte als drets humans.
En aquest sentit, el passat 7 de febrer de 2013, el Parlament Europeu va emetre una Resolució
sobre el 22è període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides
(2013/2533(RSP)) on sol·licita una solució justa i duradora del conflicte mitjançant l’exercici d’un
referèndum d’autodeterminació i on s’insta a la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí considerem que
la violació del dret internacional, així com també dels drets humans no és admissible i, per
tant, la rebutgem de forma contundent, subscrivim el mandat del Parlament Europeu i
demanem el cessament de les violacions dels drets humans al Sàhara Occidental i
advoquem per la resolució justa i duradora del conflicte que des de fa 38 anys no permet el
desenvolupament del Poble Sahrauí, tot i les diverses resolucions internacionals que existeixen
i que reconeixen el seu dret d’autodeterminació.
Barcelona, 9 de maig de 2013

LEÓN: Resolución del 4o Congreso Federal del Sindicato Ferroviario

      RECHAZAMOS LAS CONDENAS DICTADAS ILEGITIMAMENTE
                      POR UN TRIBUNAL MILITAR MARROQUÍ
                            CONTRA 25 CIVILES SAHARAUIS
- libertad para los presos políticos, autodeterminación e  independencia para el Pueblo Saharaui -
El 4o Congreso Federal del Sindicato Ferroviario manifiesta su rechazo a las durísimas penas impuestas contra 25 saharauis por el Tribunal Militar marroquí que el pasado 17 de febrero condenó a nueve de ellos a cadena perpetua, a cuatro a 30 años de prisión, a siete a 25 años, a tres a 20 años y a dos a 2 años de prisión. Estas durísimas penas suponen un nuevo atentado contra el pueblo
saharaui por parte del régimen marroquí.
Estos ciudadanos saharauis han sido acusados de haber participado en la organización del Campamento de Gdeim Izik realizado a finales del año 2010 en las afueras de la ciudad ocupada de El Aaiun, capital del Sáhara Occidental, y en el que más de 20.000 saharauis protestaron de ese modo y pacíficamente contra las violaciones por parte de Marruecos de los derechos humanos, las
desigualdades a que están sometidos, el despido masivo de trabajadores saharauis, los juicios arbitrarios y sin garantías, el saqueo de sus riquezas naturales (fosfatos, pesca, arena...), etc. Les han acusado falsamente de matar a once policías durante aquellos sucesos.
Hay que recordar que frente a esa protesta pacífica, el Estado marroquí respondió con la represión y el asedio, asesinaron al niño de 14 años Elgarhi Nayem, atacaron brutalmente a la población civil saharaui invadiendo el campamento, quemando sus jaimas, lanzando sobre la población gases
lacrimógenos y agua caliente desde helicópteros y estableciendo una lucha cuerpo a cuerpo con hombres, mujeres, ancianos y niños, en una represión feroz e injustificable que causó cientos de heridos y centenares de saharauis fueron detenidos arbitrariamente.
No sólo no se han asumido responsabilidades ni han sido condenados los autores de dicha represión, sino que el Estado marroquí ha hecho ahora que las víctimas acaben siendo las culpables.
Ahora, más de dos años después, durante los cuales han permanecido encarcelados, 25 civiles saharauis han sido juzgados sin garantías y condenados por un Tribunal Militar que no tenía legitimad ni competencia alguna para actuar contra ellos, ya que el Reino de Marruecos -como dictan todas las
resoluciones internacionales y de Naciones Unidas al respecto- no tiene reconocida ninguna jurisdicción ni soberanía sobre el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.
Además, el juicio se ha celebrado -según denuncian observadores internacionales y juristas presentes durante las sesiones de ese juicio- sin ningún tipo de garantías, no se han aportado pruebas que inculpen a los procesados, ni las armas con las que supuestamente atacaron a los agentes marroquíes, ni las huellas dactilares de los acusados, sólo se practicó una prueba forense y no se
realizó ningún test de ADN.
Este juicio es un episodio más del conflicto generado por la invasión marroquí que dura ya más de 37 años y que ha condenado al exilio a cientos de miles de saharauis refugiados en los Campamentos de Tinduf, mientras muchos otros son perseguidos en su propio territorio, el Sahara Occidental. Sólo el cese de la ocupación, el respeto a los derechos humanos, la puesta en libertad de los presos políticos saharauis y el ejercicio del derecho a la autodeterminación pueden abrir la vía de solución a este conflicto.
Por ello, SF-Intersindical exigimos que la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (MINURSO) asuma entre sus funciones la vigilancia del cumplimiento de los Derechos Humanos, el cese de la ocupación marroquí, la realización del referéndum de autodeterminación al que el Pueblo Saharaui tiene derecho y que las múltiples resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad reconocen, y la libertad de todos los presos políticos saharauis.

jueves, 2 de mayo de 2013

El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat aprueba por unanimidad una moción de apoyo a los presos políticos saharauis y condena las sentencias de los presos de Gdeim Izik

 El Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad de L´Hospitalet de Llobregat, celebrado el día 30 de Abril, aprobó por todos los grupos municipales la MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS I EN CONTRA DEL JUDICI A 25 CIVILS SAHRAUÍS EN UN TRIBUNAL MILITAR DE RABAT, la cual había sido presentada por ICV-EUiA.
La moción quedó aprobada por unanimidad.