viernes, 17 de mayo de 2013

MANIFIESTO CONJUNTO DEl Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)


MANIFEST
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i la
Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí (CCASPS) declaren el seu Rebuig a les sentències judicials
contra els presos polítics sahrauís de Gdeim Izik
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), juntament amb la Coordinadora
Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), posen de manifest i
declaren el seu rebuig envers les sentències judicials dictades per un tribunal marroquí contra
24 presos polítics sahrauís i un exiliat, ja que aquestes atempten contra el dret i la legalitat
internacional i suposen una violació dels drets humans.
El passat 1 de febrer de 2013 a Rabat, es va constituir un Tribunal Militar que, sense
competències jurídiques, va procedir, durant nou dies i set hores de judici i deliberació, a
condemnar els 24 presos polítics sahrauís del Campament de Gdeim Izik. Aquests havien estat
detinguts al novembre del 2010 pel règim marroquí, que va obtenir, sota tortura, les
declaracions que els responsabilitzaven de la mort d’agents marroquins durant el
desmantellament del campament.
Les condemnes emeses pel Tribunal Militar marroquí són: nou presos condemnats a cadena
perpètua, quatre presos a 30 anys de presó, set presos a 25 anys de presó, tres presos a 20
anys i dos presos han esta posats en llibertat ja que la sentència emesa és inferior al temps
que han passat en presó preventiva. Un dels presos condemnats a cadena perpètua està
refugiat al País Basc.
Segons que indiquen nombrosos observadors internacionals, el Tribunal Militar no tenia
jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, alhora que, atesa la manca de
proves, consideren que tampoc no tenia garanties suficients. A banda dels observadors
internacionals les pròpies institucions europees, parlaments nacionals i el Parlament Europeu
han denunciat les violacions dels drets humans al Sàhara; fins i tot, han exigit a les Nacions
Unides al territori, MINURSO (Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara
Occidental), que monitoregi el respecte als drets humans.
En aquest sentit, el passat 7 de febrer de 2013, el Parlament Europeu va emetre una Resolució
sobre el 22è període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides
(2013/2533(RSP)) on sol·licita una solució justa i duradora del conflicte mitjançant l’exercici d’un
referèndum d’autodeterminació i on s’insta a la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí considerem que
la violació del dret internacional, així com també dels drets humans no és admissible i, per
tant, la rebutgem de forma contundent, subscrivim el mandat del Parlament Europeu i
demanem el cessament de les violacions dels drets humans al Sàhara Occidental i
advoquem per la resolució justa i duradora del conflicte que des de fa 38 anys no permet el
desenvolupament del Poble Sahrauí, tot i les diverses resolucions internacionals que existeixen
i que reconeixen el seu dret d’autodeterminació.
Barcelona, 9 de maig de 2013

No hay comentarios: