viernes, 22 de marzo de 2013

Ayuntamiento de IGUALADA. Moción de apoyo a los presos de Gdeim Izik


MOCIÓ UNITÀRIA DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT
D’IGUALADA PER LA LLIBERTAT DE TOTS ELS PRESOS POLÍTICS
SAHRAUÍS I L’EXERCICI DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ DEL
POBLE SHRAUÍ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun,
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves
deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces
d'ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts.
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació
en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental,
últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets
humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries,
desaparicions i tortures.
Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc
va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del
desmantellament violent de Gdeim Izik.
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del
Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal
militar que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va
comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què
suposadament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars
dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i no es va
realitzar cap test d'ADN.
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar
marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys
de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys
de presó . Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble
sahrauí, contra el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es
tracta d'un poble sotmès permanentment a violacions per part de la força
ocupant marroquina.
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament
Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint
que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió
de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el
respecte a els drets humans del poble sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última
sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió
del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar a Ginebra del 25
de febrer al 22 de març on se sol.licita, a més d'una solució justa i duradora al
conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la llibertat de
tots els presos polítics sahrauís.
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 o període
de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533
(RSP))1.
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets
humans al Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets
fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació,
la llibertat d'expressió i el dret de manifestació, exigeix l'alliberament de tots els
presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d'un enviat especial per al
Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment internacional de la situació dels
drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora
del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de
conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides;
Per tot l’exposat anteriorment, (donar-li forma en funció de la institució que es
tracti)
S'ACORDA
- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell
de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat
de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim
Izik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com
demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar
la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets
humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte
basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, com
estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.
- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del
Marroc a Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del
Congrés de Diputats, al President del Senat, a la Presidenta del Parlament
de Catalunya, President del Parlament Europeu i l'alta representant de la
Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.

No hay comentarios: