martes, 5 de marzo de 2013

Moción de apoyo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú


El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Catalunya) ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la moción de apoyo a la libertad de los presos políticos saharauís y para  la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.
MOCIÓ DE SUPORT A LA LLIBERTAT DELS PRESSOS POLITICS SAHRAUIS I PER LA PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS EN EL SÀHARA OCCIDENTALS
El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces d’ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts.
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, desaparicions i tortures.
Pel que s’ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per responsabilitzar-los de la mort d’agents marroquins en els esdeveniments del desmantellament violent de Gdeim Izik.
 Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal militar que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què suposadament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i no es va realitzar cap test d'ADN.
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys de presó . Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble sahrauí, contra el seu dret d’autodeterminació i la seva existència, ja que es tracta d’un poble sotmès permanentment a violacions per part de la força ocupant marroquina.
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el respecte a els drets humans del poble sahrauí.
El passat 7 de febrer, l’ultima sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar a Ginebra del 25 de febrer al 22 de març on es sol·licita, a més d’una solució justa i duradora al conflicte mitjançant l’exercici d’un referèndum d’autodeterminació, la llibertat de tots els presos polítics sahrauís.

Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 (RSP))

21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets humans al Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d’associació, la llibertat d’expressió i el dret de manifestació, exigeix ​​l’alliberament de tots els presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d’un enviat especial per al Sahel i destaca la necessitat d’un seguiment internacional de la situació dels drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora del conflicte basada en el dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, de conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides;”
En base als motius exposats, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental i donar suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.
SEGON.- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, a l’Ambaixador del Marroc a Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de Diputats, al President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, al President del Parlament Europeu i a l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat.


Vilanova i la Geltrú, 20 de febrer de 2013

No hay comentarios: